Tecnologies / Xml

És un llenguatge de definició de etiquetes extensibles desenvolupat per W3C, permet representar informació d'una manera estructurada i interpretable per multitud d'altres llenguatges, fet que millora la flexibilitat i la compatibilitat de les aplicacions web.

L'ús més freqüent de l'XML és per lectors de Feeds (Rss) i aplicacións d'intercanvi de dades en entorns multi-plataforma.


Projectes de Xml