Tecnologies / RWD

El responsive web design (RWD) traduït com a disseny web adaptable o disseny web receptiu és una tècnica de disseny i desenvolupament web que mitjançant l'ús d'estructures i imatges fluïdes aconsegueix adaptar el web a l'entorn de l'usuari.

La idea principal d'aquesta tècnica és fer que una web sigui visible de manera òptima en tot tipus de dispositius capaços de visualitzar pàgines web des de mòbils a ordinadors o tauletes.


Projectes de RWD