Tecnologies / Flash

És una aplicació que permet crear i manipular animacions amb gràfics vectorials, amb la possibilitat de poder programar les animacions amb codi de llenguatge ActionScript. 
Va ser una tecnologia molt utilitzada durant la última dècada del segle XX, i cada cop menys usat al llarg de la primera dècada del segle XXI.  El seu desús entre altres motius va ser fruit dels problemes de compatibilitat amb maquinari Apple i per la gran quantitat de recursos necessaris per poder-lo executar en navegadors de clients.  Els seus substituts son Css, Jquery i html5.

Projectes de Flash