Tecnologies

 • Web a
  temps real


  Internet és una xarxa global que ofereix múltiples serveis telemàtics.  Des de els seus orígens no han parat de néixer nous protocols i tecnologies fruit del constant creixement de la xarxa.  Avui en dia ja no només s'hi accedeix des de ordinadors personals sinó també des de telèfons mòbils, tablets, etc.

  Aquesta constant evolució de la xarxa obliga als professionals que ens hi dediquem a estar sempre al cas de les últimes tecnologies que la comunitat ofereix per aplicar-les als projectes dels nostres clients, i garantir així la accessibilitat i la escalailitat dels projectes.

  Contacte

 • Html »

  Llenguatge de marcat d'hipertext que permet estructurar mitjançant etiquetes el contingut d'una pàgina web, seguint els estàndards definits per W3C, g...

 • Css »

  És un llenguatge que defineix els estils utilitzats pel codi Html. Permet separar la part de presentació de la part estructural afavorint la flexibili...

 • Javascript »

  Llenguatge de scripting basat en objectes, executat al navegador de l'usuari, permet interactuar amb els estils i elements html de la pàgina web de fo...

 • Php »

  És un llenguatge de programació multi-plataforma executat al costat del servidor, permet generar codi Html/css/javascript de forma dinàmica. També per...

 • Mysql »

  Sistema de gestió de Bases de dades relacionals que permet desar informació dinàmica i poder-hi accedir de forma eficient i ràpida. Les bases de dades...

 • Xml »

  És un llenguatge de definició de etiquetes extensibles desenvolupat per W3C, permet representar informació d'una manera estructurada i interpretable p...

 • Ajax »

  Tècnica basada en JavaScript que permet crear pàgines web interactives (Rich Internet Applications), optimitza considerablement la navegabilitat d'una...

 • Soap »

  (Simple Object Access Protocol) És un protocol estàndard que defineix l'estructura per l'intercanvi de dades en la implementació dels anomenats Web se...

 • Gràfic vectorial »

  Format de compressió de gràfics mitjançant vectors, l'ús de gràfic vectorials optimitza el pes de la imatge afavorint la latència en la transmissió d'...

 • Wordpress »

  Lloc web periòdicament actualitzat que recopila cronològicament textos i/o articles d'un o varis autors.  El blog més popular i utilitzat avui dia és ...

 • SSL »

  Secure Socket Layer, és un protocol de comunicació segura per l'intercanvi de dades entre sistemes.  Per poder-lo utilitzar, és necessari instal·lar u...

 • Flash »

  És una aplicació que permet crear i manipular animacions amb gràfics vectorials, amb la possibilitat de poder programar les animacions amb codi de lle...

 • RWD »

  El responsive web design (RWD) traduït com a disseny web adaptable o disseny web receptiu és una tècnica de disseny i desenvolupament web que mitjança...