Serveis / Sistemes ERP

Els sistemes ERP permeten a les empreses gestionar processos de producció, logística, distribució, inventari, enviaments, factures i comptabilitat d'una forma ràpida, clara i sense duplicitat de dades.  A diferencia dels sistemes de gestió convencionals, els sistemes de ERP s'implementen amb tecnologies web accessibles des de qualsevol navegador, sense necessitat d'instal.lar programari addicional, i independitzant el sistema operatiu del servei de gestió.  Actualment moltes empreses utilitzen software amb llicències, generant un elevat cost de manteniment, i on normalment les interfícies gràfiques tenen massa opcions i son molt poc agradables al us.  Bibtic desenvolupa sistemes ERP a mida per a cada empresa, estudiant-ne el seu proces de funcionament i implementant-ne la màxima seguretat per garantir un bon funcionament i una bona experiència d'us per part dels usuaris finals.


Projectes de Sistemes ERP