Serveis / SEO

El servei de posicionament web permet optimitzar la indexació de les pàgines web per part dels cercadors web.

El primer pas que cal fer és un estudi curós del estat actual de la pàgina web junt amb un anàlisis detallat del impacte que la competència hi te. 
El següent pas és determinar quines modificacions caldria fer a la pàgina web per tal de poder millorar-ne la indexació.  Finalment, un cop realitzades les modificacions proposades, i passats uns dies a que la xarxa re-indexi de nou la pagina, s'elabora un tercer informe amb els resultats de la millora obtinguda.

Totes les webs que desenvolupa Bibtic estan preparades per poder aplicar serveis de SEO sense necessitat de re-fer la web.


Projectes de SEO