Serveis / Networking

Bibtic ofereix diferents serveis de networking a les empreses. 
Una xarxa de dades ha d'estar ben dissenyada, ben implementada, correctament documentada i amb la corresponent certificació, només així es pot garantir que davant un problema, els tècnics puguin respondre de forma ràpida i eficient. 

El nostre equip d'enginyers de telecomunicacions especialitzats en xarxes, ens permeten realitzar dissenys de xarxes adaptats a les necessitats de cada empresa, realitzar cablejats estructurats, certificar xarxes, configurar equips de xarxa, configurar servidors Linux així com el disseny i la implementació d'armaris de comunicacions.  Sempre garantint escalabilitat, rapidesa i fiabilitat.


Projectes de Networking