Serveis / Desenvolupament web

El desenvolupament web és un dels grans pilars que intervenen en el proces de creació de qualsevol aplicació web. S'encarrega de dissenyar l'arquitectura interna de la pròpia aplicació i posteriorment implementar-hi els mètodes i events necessaris per al bon funcionament, també implementa mecanismes per tractar el contingut que el servei processi i optimitzar al màxim els recursos del dispositiu on s'executi.  Finalment s'encarrega d'implementar els protocols de seguretat per garantir l'ús correcte i la privacitat de les dades.  Bibtic compleix rigorosament els estàndards de programació definits per W3C.


Projectes de Desenvolupament web