Pàgina web informativa per a una empresa de processos concursals de Barcelona.  El projecte es va considerar estàtic donada la naturalesa no canviant de la informació que hi ha publica, fet que va descartar la utilització de un cms. L'objectiu final del projecte era crear una web elegant que permetés a l'empresa tenir presència a la xarxa.  El concepte gràfic aplicat amb les imatges de les escales aplica de forma abstracte el concepte dels processos concursals, que en la mida del possible, intenten re-flotar empreses amb dificultats.

  • client: Euroforo Concursal, S.C.P.
  • Any: 2012
  • Bibtic - Euroforo Concursal -
  • Bibtic - Euroforo Concursal -
  • Bibtic - Euroforo Concursal -
  • Bibtic - Euroforo Concursal -